Wynalazek

 


 

Nowe, posiadające poziom wynalazczy rozwiązanie, które nadaje się do przemysłowego stosowania.

 

  • Ochrona (patent) trwa 20 lat

 

Znak towarowy

 


 

Każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 

  • Ochrona (prawo ochronne) trwa 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 10 – letnie.

 

Wzory przemysłowe

 


 

Nowa i posiadająca indywidualny cha­rakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację

 

  • Ochrona (prawo z rejestracji) trwa 25 lat

 

Wzór użytkowy

 


 

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzorem użytkowym jest zawsze przedmiot.

 

  • Ochrona (prawo ochronne) trwa 10 lat

KONTAKT

Kancelaria Patentowa


mgr Joanna Dziubińska, mgr inż.Jolanta Dziubińska

ul.Mickiewicza 15A lok. 2.7, Łódź
tel / fax: 42 636 41 39