OFERTA

Kancelaria Patentowa

mgr Joanna Dziubińska, mgr inż. Jolanta Dziubińska oferuje kompleksowe

usługi rzecznika patentowego w zakresie:

 


 

 • opracowywania dokumentacji i dokonywania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP:

- wynalazków,
- wzorów użytkowych,
- wzorów przemysłowych,
- znaków towarowych,
- oznaczeń geograficznych,
- topografii układów scalonych

 • opracowywania dokumentacji i dokonywania zgłoszeń w Urzędzir ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) – w trybie unijnym:

- znaków towarowych,
- wzorów przemysłowych

 •  opracowywania dokumentacji i dokonywania zgłoszeń w Urzędzie Międzynarodowym (WIPO):

- znaków towarowych

 •  opracowywania dokumentacji i dokonywania zgłoszeń w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO):

- wynalazków

 •  badania zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów i wynalazków,
 •  reprezentowania w sprawach własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 •  postępowania w sprawach własności intelektualnej przed:

- Urzędem Patentowym RP,
- OHIM (znaki i wzory Unii Europejskiej),
- WIPO (znaki międzynarodowe),
- EPO (Europejski Urząd Patentowy),
- Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

 •  dozorowanie terminów przedłużenia ochrony
 •  opracowywanie umów do wynalazków, wzorów, znaków
 •  opracowywanie ekspertyz dotyczących podobieństwa wynalazków, znaków i wzorów
 •  opracowywanie pism ostrzegawczych w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej

 •  nawiązywania współpracy z rzecznikami patentowymi innych państw

 

Marki/specjalizacja- Kancelaria posiada bazy danych bibliograficznych z zakresu wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,


- Kancelaria współpracuje z wieloma firmami w Polsce i na świecie

 

 

 

Zapraszamy    do wspólpracy!      
------------------------------          

Kancelaria Patentowa                       
mgr Joanna Dziubińska, mgr inż. Jolanta Dziubińska    
www.dziubinska.eu    /   biuro@dzubińska.eu                

KONTAKT

Kancelaria Patentowa

mgr Joanna Dziubińska, mgr inż.Jolanta Dziubińska

ul. Mickiewicza 15A lok. 8, Łódź
tel / fax: 42 636 41 39

 

AKTY PRAWNE UPRP

 

Podstawoweobowiązujące akty prawne z zakresu ochrony własności przemysłowejProjekty aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej


Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie interpretacji wybranych przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz przepisów wykonawczych.

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (wynalazki i wzory użytkowe) – wersja polska