O KANCELARII

 

Kancelaria Patentowa
mgr Joanna Dziubińska, mgr inż. Jolanta Dziubińska

    powstała w 1991r.

 


specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony własności intelektualnej
i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 


Przez wiele lat swojej działalności zdobyła bogate doświadczenie w zakresie ochrony
własności przemysłowej.


Kancelaria Patentowa współpracuje z wieloma firmami w Polsce i na świecie.


Zapraszamy    do wspólpracy!      
------------------------------          

Kancelaria Patentowa                       
mgr Joanna Dziubińska, mgr inż. Jolanta Dziubińska    
www.dziubinska.eu    /   biuro@dzubińska.eu              

           


 

Kancelaria oferuje kompleksowe

usługi rzecznika patentowego w zakresie:

 Marki/specjalizacja  • opracowywania dokumentacji i dokonywania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP:

 

 

- wynalazków,
- wzorów użytkowych,
- wzorów przemysłowych,
- znaków towarowych,
- oznaczeń geograficznych,
- topografii układów scalonych  

Więcej...

 
  • Kancelaria posiada bazy danych bibliograficznych z zakresu wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,

 

 

 

- Kancelaria współpracuje z wieloma firmami w Polsce i na świecie

 

   Więcej...

 

 

 

 

 

             

KONTAKT

Kancelaria Patentowa

mgr Joanna Dziubińska, mgr inż.Jolanta Dziubińska

ul. Mickiewicza 15A lok. 8, Łódź
tel / fax: 42 636 41 39